LAWRIA

Maxime Lauria

Advocaat

« JUSTITIE IS EEN DEUCHT DIE ELCK EEN GHEEFT ‘T GHEEN HEM TOEKOMT »

Joos de Damhouder, Practycke in civile saecken, 1567

Specialisaties

Strafrecht

Dader of slachtoffer van een misdrijf, efficiënte verdediging waarbij uw belangen in elk stadium van de procedure behartigd wordt.

Lichamelijke letsels

Verdediging van elk slachtoffer (weggebruiker, patiënt, werknemer, slachtoffer van een misdrijf, …). Begeleiding bij minnelijke en gerechtelijke expertises. Verdediging van uw belangen voor alle rechtbanken en het slachtofferfonds.

Verkeersrecht

Dader of slachtoffer van een verkeersinbreuk, verdediging van uw belangen op maat zowel voor de burgerlijke rechter als voor de strafrechter.

Verzekeringsrecht

Regeling van geschillen, analyse van verzekeringscontracten, nazicht van algemene voorwaarden van een verzekeringscontract, bijstand bij het opstellen en het onderhandelen van een verzekeringscontract, verzekeringsmakelaar (relatie makelaar/handelsagent – verzekeraar), fraude.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid voor eigen daad of voor de daad van een derde. Objectieve aansprakelijkheid. Medische aansprakelijkheid. Professionele aansprakelijkheid. Contractuele aansprakelijkheid.

Presentatie

Maxime Lauria behaalde het diploma van Kandidaat in de Rechten aan de Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussel en studeerde af als Licenciaat in de Rechten aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve in 2002. Gelet op zijn interesse voor het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, in het bijzonder voor letselschade, heeft hij gedurende het laatste jaar van zijn rechtenstudies een academische stage gevolgd in het kantoor Janson Baugniet bij Mr. Daniel de Callataÿ.

Vervolgens heeft hij een specialisatie in actuariële en financiële wetenschappen aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen te Leuven gevolgd alvorens zich in te schrijven bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel in 2003.

Sedert 2004 werkt hij samen met het advocatenkantoor D’HONDT de CARITAT & PARTNERS, gespecialiseerd in letselschade, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Hij staat particulieren en ondernemingen bij in de verschillende domeinen van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, alsook het verkeersrecht en letselschade. Hij heeft tevens een ruime ervaring opgebouwd in het strafrecht en het strafprocesrecht.

In 2017 hehaalde hij een officieel diploma ‘Brussels Dialekt’ na een opleiding van drie jaar. Hij behandelt dossiers in het Frans, Nederlands, Engels en Italiaans.

Maxime Lauria

Kosten en erelonen

Erelonen

Uurtarief – De erelonen worden berekend op basis van een vooraf bepaald uurtarief, rekening houdend met de complexiteit en de inzet van de zaak.

Success fee – De erelonen worden vastgesteld op basis van de verkregen bedragen, degressieve percentages per schijf zoals bepaald bij de opening van het dossier.

Kosten

• 75,00 € forfait opening dossier
• 11,00 € pp brief
• 5,00 € pp brief meerdere bestemmelingen
• 12,00 € pp advies – procedure akte – nota
• 0,35 € pp kopie

Kosten gerechtsdeurwaarder, griffie, expertise, raadsgeneesheer, technische raadsman worden vergoed door de cliënt (of zijn verzekeraar).

Provisies en tussentijdse staten

Bij de opening van een dossier kan er een provisie gevraagd worden. Er kan een tussentijdse staat van erelonen en onkosten voor de reeds uitgevoerde prestaties opgesteld worden.

BTW

De erelonen en kosten zijn sedert 2014 onderworpen aan BTW.

Tussenkomst van een derde-betaler

Bij de opening van het dossier, zal systematisch aan cliënt gevraagd worden of hij van de tussenkomst van een derde-betaler geniet.

Contact

Tel : +32.2.345.19.92
Fax : +32.2.347.31.10
E-mail : ml@lawria.be

Adres

Georges Brugmannplein 12/1
1050 Brussel

Info

BTW: BE 0501.617.484
ING: BE12 3631 1290 3592
CARPA: BE64 6303 2072 9852

LAWRIA – Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BV